Chào các bạn, trong hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cảnh báo khi nhấn chuột phải hay Ctrl+U trên Blogspot.

Hiện cảnh báo khi nhấn chuột phải hay Ctrl U trên Blogspot

DEMO

CÁCH THỰC HIỆN

Thêm đoạn code bên dưới vào trước <body> (nếu tìm không ra có thể tìm <body)
<script id='wpcp_disable_selection' type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var image_save_msg='Bạn không thể lưu ảnh này, nó thuộc quyền sở hữu của Bách Hiểu Sinh';
var no_menu_msg='Menu chuột phải đã bị cấm!';
var smessage = "Trang web này đang được bảo vệ !!";
function disableEnterKey(e)
{
if (e.ctrlKey){
     var key;
     if(window.event)
          key = window.event.keyCode;     //IE
     else
          key = e.which;     //firefox (97)
    //if (key != 17) alert(key);
     if (key == 97 || key == 65 || key == 67 || key == 99 || key == 88 || key == 120 || key == 26 || key == 85  || key == 86 || key == 83 || key == 43)
     {
          show_wpcp_message('Bạn không thể xem và lưu mã nguồn của Website.');
          return false;
     }else
      return true;
     }
}
function disable_copy(e)
{ var elemtype = e.target.nodeName;
var isSafari = /Safari/.test(navigator.userAgent) && /Apple Computer/.test(navigator.vendor);
elemtype = elemtype.toUpperCase();
var checker_IMG = '';
if (elemtype == "IMG" && checker_IMG == 'checked' && e.detail >= 2) {show_wpcp_message(alertMsg_IMG);return false;}
if (elemtype != "TEXT" && elemtype != "TEXTAREA" && elemtype != "INPUT" && elemtype != "PASSWORD" && elemtype != "SELECT" && elemtype != "OPTION" && elemtype != "EMBED")
{
if (smessage !== "" && e.detail == 2)
show_wpcp_message(smessage);
if (isSafari)
return true;
else
return false;
} }
function disable_copy_ie()
{
var elemtype = window.event.srcElement.nodeName;
elemtype = elemtype.toUpperCase();
if (elemtype == "IMG") {show_wpcp_message(alertMsg_IMG);return false;}
if (elemtype != "TEXT" && elemtype != "TEXTAREA" && elemtype != "INPUT" && elemtype != "PASSWORD" && elemtype != "SELECT" && elemtype != "OPTION" && elemtype != "EMBED")
{
//alert(navigator.userAgent.indexOf('MSIE'));
//if (smessage !== "") show_wpcp_message(smessage);
return false;
}
} function reEnable()
{
return true;
}
document.onkeydown = disableEnterKey;
document.onselectstart = disable_copy_ie;
if(navigator.userAgent.indexOf('MSIE')==-1)
{
document.onmousedown = disable_copy;
document.onclick = reEnable;
}
function disableSelection(target)
{
    //For IE This code will work
    if (typeof target.onselectstart!="undefined")
    target.onselectstart = disable_copy_ie;

    //For Firefox This code will work
    else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined")
    {target.style.MozUserSelect="none";}

    //All other  (ie: Opera) This code will work
    else
    target.onmousedown=function(){return false}
    target.style.cursor = "default";
}
//Calling the JS function directly just after body load
window.onload = function(){disableSelection(document.body);};
//]]>
</script>
<script id='wpcp_disable_Right_Click' type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.ondragstart = function() { return false;}
/* ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Disable context menu on images by GreenLava Version 1.0
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ */
    function nocontext(e) {
       return false;
    }
    document.oncontextmenu = nocontext;
//]]>
</script>
<div class='msgmsg-box-wpcp warning-wpcp hideme' id='wpcp-error-message'><span>error: </span>Content is protected !!</div>
<script>
var timeout_result;
function show_wpcp_message(smessage)
{
if (smessage !== &quot;&quot;)
{
var smessage_text = &#39;<span>Thông báo từ Bách Hiểu Sinh: </span>&#39;+smessage;
document.getElementById(&quot;wpcp-error-message&quot;).innerHTML = smessage_text;
document.getElementById(&quot;wpcp-error-message&quot;).className = &quot;msgmsg-box-wpcp warning-wpcp showme&quot;;
clearTimeout(timeout_result);
timeout_result = setTimeout(hide_message, 3000);
}
}
function hide_message()
{
document.getElementById(&quot;wpcp-error-message&quot;).className = &quot;msgmsg-box-wpcp warning-wpcp hideme&quot;;
}
</script>
<style type='text/css'>
#wpcp-error-message {
    direction: ltr;
    text-align: center;
    transition: opacity 900ms ease 0s;
    z-index: 99999999;
}
.hideme {
     opacity:0;
     visibility: hidden;
}
.showme {
     opacity:1;
     visibility: visible;
}
.msgmsg-box-wpcp {
border-radius: 10px;
color: #555;
font-family: Tahoma;
font-size: 11px;
margin: 10px;
padding: 10px 36px;
position: fixed;
width: 255px;
top: 50%;
   left: 50%;
   margin-top: -10px;
   margin-left: -130px;
   -webkit-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);
-moz-box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);
box-shadow: 0px 0px 34px 2px rgba(242,191,191,1);
}
.msgmsg-box-wpcp span {
font-weight:bold;
text-transform:uppercase;
}
.error-wpcp { background:#ffecec url(&#39;https://i.imgur.com/RLAaHMV.png&#39;) no-repeat 10px 50%;
border:1px solid #f5aca6;
}
.success {
background:#e9ffd9 url(&#39;https://i.imgur.com/lurXByx.png&#39;) no-repeat 10px 50%;
border:1px solid #a6ca8a;
}
.warning-wpcp {
background:#ffecec url(&#39;https://i.imgur.com/JeqqcuZ.png&#39;) no-repeat 10px 50%;
border:1px solid #f5aca6;
}
.notice {
background:#e3f7fc url(&#39;https://i.imgur.com/1iHVShe.png&#39;) no-repeat 10px 50%;
border:1px solid #8ed9f6;
}
    </style>
Chỉnh một số thông tin lại cho phù hợp cho website của bạn và lưu lại.
Lưu ý: Cảnh báo trên chỉ hiện khi bạn click quá nhiều vào nó.
Chúc các bạn thành công!

CHIA SẺ BÀI VIẾT

1 bình luận

Tag
BÌNH LUẬN
  1. Mọi góp ý hay báo Link hỏng, các bạn vui lòng comment ở đây. Chúc các bạn vui vẻ!

    Trả lờiXóa